---------------------------------------------------------------------------------------------------

EKPSS sınava giriş belgeleri yayınlandı


ÖSYM, 27 Nisan 2014 tarihinde yapılacak Lise, Önlisans,Lisans düzeyi mezunlarına yönelik Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınavına ilişkin adaylarının sınava nerede gireceğine dair Sınava Giriş Belgeleri yayınladı.

EKPSS sınava giriş yerinizi TC kimlik numarası ve şifrenizle öğrenmek için TIKLAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel bir fotoğrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir.

Devamını Oku

Engellilere yönelik Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi tamamlandı

Dünya Sağlık Örgütünce desteklenen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yararlanıcıları olduğu Engelli Bireyler İçin Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi, ATO Congresium'da düzenlenen "Türkiye'deki Ruhsal ve Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Toplum Temelli Hizmetlerin Sürdürülebilir Gelişimine Dair Öncülük Konferansı'' ile tamamlandı.

Konferansta konuşan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, projenin hem Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi hem de açılmamasına rağmen 19. faslın (Sosyal Politika ve İstihdam faslı) bazı kriterlerinin yerine getirilmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Çavşoğlu, "Biz birbirimizden karşılıklı öğrenmeye hazırız, tek taraflı öğretme ya da tek taraflı dayatma anlayışına karşıyız, özellikle de sosyal konular, engelli vatandaşlarımızın haklarıyla ilgili konularda" şeklinde konuştu.

Engellilerin yaşamlarının iyileştirilmesi konusunda önemli mesafeler kat edildiğini belirten Çavuşoğlu, engellilerle ilgili projelere yerel yönetimlerin de dahil edilmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "30 Mart'ta iş başına gelen yerel yöneticilerin bu konuda daha duyarlı olmasını arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Engelsiz Türkiye, engelsiz Avrupa"

Arzularının "Herkes için engelsiz bir Türkiye" olduğunu belirten Çavuşoğlu, herkesin, sağlık hizmetleri başta olmak üzere kendisini birinci sınıf vatandaş gibi hissedebileceği bir Türkiye arzu ettiklerini ve bunun için çalıştıklarını dile getirdi. AB ile müzakere sürecinin Türkiye için önemli bir itici güç olduğunu belirten Çavuşoğlu, AB ve AB değerlerinin Türkiye için vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

"Arzumuz engelsiz bir Avrupa"ulu, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hala vize ile Avrupa'ya gidebilmesi gerçekten ne insani ne de bugüne kadar imzaladığımız anlaşmalar bakımından ve de hukuki açıdan kabul edilebilir bir durum değildir " diye konuştu.

"Engellilerin yaşam kalitelerini artırmak en önemli görevlerimizden biri"

Konferansın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın Asan ise bakanlık olarak engellilerin temel hak ve özgürlüklerden tam ve eşit yararlanmalarını teşvik etmeyi, doğuştan sahip oldukları insanlık onuruna saygıyı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak, kendilerine yetebilen ve üretken bireyler olarak toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Asan, bunun yanında engellilerin yaşam kalitelerini artırmanın da önemli görevlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Engelli bireylerin yaşadığı sorunların sadece kendilerine ait sorunlar olmadığını, tüm toplumu ilgilendiren ortak sorunlar olduğunu ifade eden Asan, özellikle hizmetlerden yararlanmada, işe girmede, toplumsal hayata katılımda en dezavantajlı grubun zihinsel yetersizliği bulunan ve psikiyatrik tanılı bireyler olarak belirlendiğini söyledi.

"Engellilerin haklarının korunması temel ilke"

Bakanlığın engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele için de tedbirler aldığını aktaran Asan, tüm politikalarda engellilerin haklarının korunması ve güçlenmesinin temel ilke olduğunu belirtti.

Bu çalışma için iki bakanlığın değil, tüm dünyanın bir araya geldiğini ifade eden Asan, projenin zihinsel engelli bireylerin kendi ihtiyaçlarına odaklı bakım ve tedavi hizmetlerini temel alması açısından önemine değindi. Projeyle bu bireylerin bakımlarında ailelerin de önemli rolü olduğunun benimsendiğini belirten Asan, toplum temelli hizmet modellerinin oluşturulmasının da sağlandığını söyledi.

Asan, ''Bu proje kapsamında Sağlık Bakanlığı Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezleriyle bakanlığımızın Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri koordinasyon içerisinde çok güzel sonuçlara gitmiştir'' dedi.

Asan, engelli bireylerin özelliklerine uygun eğitim programların geliştirilmesinin öneminin de ortaya çıktığını ifade etti.

Umut Evleri'nin önemli, reform niteliğinde bir yapılanma olduğunu belirten Asan, bu yapıların yaygınlaştırılması gerektiğinin ortaya çıktığını, bunun için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Engellilere engelsiz bakmayı öğrendik"

Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, AK Parti iktidarlarıyla engellilere engelsiz bakmanın öğrenildiğini, komplekslerden arınıldığını ifade ederek, sosyal devlet modeli olarak engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırdıklarına dikkat çekti.

Engelli çocuğu olan ailelerin önceden çocuklarını sakladığını, bugün ise devletin sağladığı imkanlarla, desteklerle toplumun içerisinde engellilerin hayatlarının kolaylaştırıldığını kaydeden Kafkas, bakanlık olarak işbirliğinin doğru olduğuna inandıklarını vurguladı.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi'ne de değinen Kafkas, her ilde toplum ruh sağlığı merkezlerinin geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kafkas, projenin verilen hizmetin kaliteli sunulması ve AB'deki deneyimlerden de yararlanılması açısından faydalı olacağına işaret etti.

"Öğrenme güçlüğü olanlar için artık sistem kuruldu"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Aylin Çiftçi, Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinatörlüğünde yürütülen 5 yıllık AB projesinin tamamlandığını belirtti.

Projenin planlandığı günlerde ihtiyaçların farklı olduğunu, o zaman Türkiye'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının olmadığını hatırlatan Çiftçi, Sağlık Bakanlığının yapılanmasının da çok daha farklı olduğunu ifade etti.

Projenin sona ermesiyle koordinasyon açısından büyük değişikliklerin görüldüğünü belirten Çiftçi, "Bu proje bütün engellilik durumları için Türkiye'de sistem geliştirme için planlanmıştı. Ancak projenin başlangıcından sonra biraz yol alınıldığında şu fark edildi ki sadece bütün engellilik durumlarını içeren proje yerine, Türkiye'de daha mağduriyet yaşandığını gördüğümüz, öğrenmek güçlüğü bulunan kişiler ve psikiyatrik tanılı kişiler için sistem kurma çalışmasının çok daha verimli olacağı kanaatine varıldı" diye konuştu.

Proje sonunda, Türkiye'de öğrenme güçlüğü bulunan ve psikiyatrik tanılı kişiler için artık bir sistem kurulduğunu vurgulayan Çiftçi, bunu Türkiye geneline yaymak için çalışacaklarını söyledi.

Çiftçi, projeyle bu konuda neler yapılabileceğinin çok iyi öğrenildiğini belirterek, çalışmayla tutum değişikliklerinin sağlandığını, kurumlar arası iletişimin de geliştirildiğini ifade etti.

"Tedavi anlayışında büyük bir değişikliğe yol açtı"

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan, projenin engelli bireylere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla başlatıldığını belirtti.

Bu konunun önemine değinen Özkan, çalışmaların bakanlıklar arasında sürdürüleceğini ifade etti.

Programın geçen 3,5 yıl içinde Türkiye'de ve dünyada yaygın olan ruhsal ve zihinsel engellilere yönelik tedavi anlayışında büyük bir değişikliğe yol açtığını belirten Özkan, klinik tedavi hizmetinden uzaklaşılarak, toplum temelli, koruma ve erken tanı odaklı yürütülen programla ulaşılan başarının gurur verici olduğunu söyledi.

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin Altun da proje hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda engelli bireylere sağlanan hizmetlerin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edildiğini belirten Altun, hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla koordinasyon sağlanmasına yönelik faaliyetlerin icra edildiğini söyledi.
(Aile Bakanlığı)

Devamını Oku

DPB, Hangi Kuruma ne kadar memur alacağını açıkladı

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) Hangi kurumun ne kadar memur alacağını açıkladı.

Devlet Personel Başkanlığı Kurumlara 2014 yılı için verilen ilave atama kontenjanları belirledi. Buna göre aşağıda listede yer alan kurumlar ve alınacak persenol listesi şöyle: 

(I) SAYILI CETVEL
2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI (21/1/2014 TARİHLİ DAĞILIMA İLAVE OLARAK YAPILAN 14/4/2014 TARİHLİ DAĞILIM LİSTESİ)
Sıra NoKurum AdıUygun Görülen
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
1YARGITAY BAŞKANLIĞI25
2SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI10
3ADALET BAKANLIĞI2.970
4MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI120
5İÇİŞLERİ BAKANLIĞI220
6DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI120
7MALİYE BAKANLIĞI366
8MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI5.000
9SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI5.075
10ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI95
11ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI25
12ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI20
13KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI160
14AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI320
15BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI20
16ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI120
17EKONOMİ BAKANLIĞI15
18GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI50
19GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI220
20GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI70
21ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI35
22JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI20
23EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ185
24DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI285
25HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI20
26DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI35
27TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI45
28GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI85
29AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI25
30TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ335
31BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ30
32ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI30
33YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI5
34ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI5
35SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI5
36Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ160
37KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ70
38SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ85
39DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
40ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ255
41VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
42MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
43TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI5
44TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI10
45TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI10
46ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI5
47KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU10
48TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI15
49DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ175
50SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI335
51TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ70
52M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK5
53TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI5
Sıra NoKurum AdıUygun Görülen
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
1ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ15
2ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ15
3ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ20
4ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ15
5ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ15
6AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ15
7AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ15
8AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ15
9AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ20
10AKSARAY ÜNİVERSİTESİ10
11AMASYA ÜNİVERSİTESİ10
12ANADOLU ÜNİVERSİTESİ10
13ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ20
14ANKARA ÜNİVERSİTESİ15
15ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ10
16ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ10
17ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ15
18BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ15
19BARTIN ÜNİVERSİTESİ15
20BATMAN ÜNİVERSİTESİ15
21BAYBURT ÜNİVERSİTESİ20
22BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ15
23BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ20
24BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ10
25BOZOK ÜNİVERSİTESİ20
26BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ15
27BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ20
28CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ30
29CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ15
30ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ15
31ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ10
32ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ20
33DİCLE ÜNİVERSİTESİ15
34DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ15
35DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ15
36DÜZCE ÜNİVERSİTESİ15
37EGE ÜNİVERSİTESİ20
38ERCİYES ÜNİVERSİTESİ15
39ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ15
40ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ20
41ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ10
42FIRAT ÜNİVERSİTESİ20
43GAZİ ÜNİVERSİTESİ15
44GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ10
45GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ20
46GİRESUN ÜNİVERSİTESİ20
47GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ15
48HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ25
49HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ10
50HARRAN ÜNİVERSİTESİ10
51HİTİT ÜNİVERSİTESİ15
52IĞDIR ÜNİVERSİTESİ10
53İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ15
54İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ20
55İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
56İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ20
57İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ20
58KAFKAS ÜNİVERSİTESİ15
59KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ10
60KARABÜK ÜNİVERSİTESİ30
61KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ15
62KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ10
63KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ10
64KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ10
65KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ20
66KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ10
67KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ20
68MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ10
69MARMARA ÜNİVERSİTESİ10
70MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ10
71MERSİN ÜNİVERSİTESİ10
72MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ10
73MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ15
74MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ10
75NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ20
76NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ20
77NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ15
78NİĞDE ÜNİVERSİTESİ10
79ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ15
80ORDU ÜNİVERSİTESİ20
81ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
82OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ10
83PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ15
84RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ15
85SAKARYA ÜNİVERSİTESİ15
86SELÇUK ÜNİVERSİTESİ15
87SİİRT ÜNİVERSİTESİ10
88SİNOP ÜNİVERSİTESİ10
89SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ15
90ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ15
91TRAKYA ÜNİVERSİTESİ15
92TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ15
93TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ5
94ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ15
95UŞAK ÜNİVERSİTESİ25
96YALOVA ÜNİVERSİTESİ15
97YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ30
98YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
99YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ15

Devamını Oku

EKPSS Deneme Sınavı - ÖN LİSANS - 2014/51

 Sınavın Adı: EKPSS ÖnLisans Deneme Sınavı
Eğitim Seviyesi: Ön Lisans
Engelli Grubu: Genel Engelliler
Sınav Tarih ve Saati: 16 Nisan 2014 (Perşembe) Saat: 20:30 başlayıp 21:30'da son bulacaktır.
Sınav Süresi : 60 Dakika
Amaç: Engelli memur adaylarını EKPSS sınavına hazırlamak
Hazırlayan: Muteber
Sorular sınav başladığında bu konu altına eklenecektir.
Cevap anahtarı Saat 21:40'den sonra cevap anahtarı verilecektir.
Cevaplarınızı bir yere not alınız.
Ufak tefek eksikliklerimiz olabilir bu konuda anlayışınızı bekliyoruz.
Herkese Başarılar dilerim. 

1.Söylevlerimizde ölçü; açıklık ve gerçeğe uy­gunluktan çok, güzel konuşmadır. Ünlü söylevcilerimizin cümleleri çok kez kasidelere taş çıkartıyor. Oysa biz kaside değil, yalın söz istiyo­ruz. Halkımız, edebiyatsız bir edebiyata susadı.
Yukarıdaki parçada geçen "taş çıkarmak" sö­züyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Engel olmak
B) Zorluklarla mücadele etmek
C)Sade anlatımlı olmak
D)Daha üstün olmak
E) Başarılı yapıtlar ortaya koymak

2. Araç sahipleri ve yayalar, buzlanma konusunda yaşanabilecek tehlikelere karşın dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) “konusunda” yerine “olduğunda” sözcüğü getirilerek
B) “ve” yerine “veya” sözcüğü getirilerek
C) “yaşanabilecek” yerine “karşılaşılabilecek” sözcüğü getirilerek
D) “dikkatli olmaları yönünde” sözü atılarak
E) “karşın” yerine “karşı” sözcüğü getirilerek


3. O, yaşama ve çevreye farklı bir gözle bakmayı, güzellikleri gözümüzün önüne getirmeyi bilir. Kendisiyle ilgili hiçbir şeyi gizlemez. Yaşadığı, duyduğu ne varsa okurlarının önüne serer.Yüzlerini görmediği, adlarını, yaşlarını, mesleklerini bilmediği nice okurunun koluna girip onlarla gezmelere çıkar. Güzel ve kalıcı şeyler yazmak ister ama açıkçası bu konuda ne acelesi vardır ne de gayreti.
Bu parçaya göre söz konusu yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Objektif bir bakış açısına sahip olduğu
B) Öteki yazarlardan farklı olduğuna inandığı
C) Amaçlarına ulaşmak için yeterince çaba göstermediği
D) Okurların beklentilerine cevap veremediği
E) Sorumluluk almaktan kaçındığı


4. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde “nasıl” sözcüğü, “bir şeyin oluşundan duyulan hayret, memnuniyet ve şaşkınlık” gibi duygulan belirtmek için kullanılmıştır?
A) Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya
Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya
B) Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum
Kimdir o, nasıldır diye rüzgârlara sordum
C) Kim bilir, nerde, nasıl, kaç yaşında
Bir namazlık saltanatın olacak
D) Bir türkü söylenmede kendiliğinden
Nasıl dinlersen öyle şen ve hazin
E) Sonsuz ufuktan âh o ne coşkun gelişti o.
Birden nasıl toparlanarak kükremişti o.


5. Her kitap, okuru değişik açılardan etkiler. Birinin yüreğinde titreşimler yaratan, kan dolaşımını hızlandıran bir kitap, bir başkasının ruhunu karartır, ağırlığı altında ezer onu. Birine çarpıcı, renkli yaşantılar sunan bir kitap, bir başkasına bayağı, sıradan gelebilir. Bu nedenle bir kitabın herkes üzerinde aynı etkiyi bıraktığı söylenemez.
Bu parçada geçen “ağırlığı altında ezmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlginç özellikler taşımak
B) Okuru bunaltmak
C) Yanlışların görülmesini sağlamak
D) Okuru, düşündürmeye çalışmak
E) Eleştirel yapısı olmak


6. Üst düzey bir yöneticinin, çalıştığı kurumu geleceğe taşımak adına, hem kendisinin hem de öteki çalışanların yerine geçebilecek elemanlar yetiştirmeye önem vermesi gerekir.
Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
A) iş yerinin sürekliliğini sağlamak için
B) gençlere, yaptıkları işi sevdirmek düşüncesiyle
C) yaptığı işin inceliklerini göstererek
D) üstlendiği sorumlulukların önemini belirterek
E) benzer nitelikteki kurumların çoğalması amacıyla


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" sözcüğü, "amacıyla, maksadıyla" anlamında kullanılmıştır? 
Sizin için herkes farklı şeyler söylüyor.
Harcaması için biraz para verdim.
İki gün için İzmir'e gidilmez, diyorum.
O insan için yapamayacağım hiçbir şey yoktur.
O sıralarda Ankara'da olmadığım için düğününüze gelemedim.


8. Okuyarak, dinleyerek ya da resimlere bakarak ulaşamayacağımız güzellikleri görebilmek için yolculuğumuza devam ediyoruz.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleden çıkarılabilecek bir yargıdır?
A) Değişik yapıya sahip yerler, insanların ilgisini çeker.
B) Kimi yerlerin ayrımına ancak oralar gezilip görülerek varılır.
C) Farklı kültürel özelliklere sahip şehirler turizm açısından gelişmeye açıktır.
D) Tarihî kalıntıları görmek o yerlerin geçmişini öğrenmek için yeterli değildir.
E) Çeşitli kitaplar, ansiklopediler yardımıyla gidilecek yerler hakkında bilgi edinilebilir.


9. Yüzünün(I) nasıl sarardığını, gözlerinin(II) nasıl içinden yandığını, bu sert ve durgun(III) asker vücudunun  içinde nasıl bir volkan(IV) kaynadığını düşünüyorum( V)
Bu cümlede numaralı sözcüklerden hangisi nitelik bildirmektedir?
A)I
B)II
C)III
D)IV
E)V


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” eki bir varlığın yerine kullanılmıştır?
A) Safiye’nin derslerindeki başarısı gözden kaçmıyordu.
B) Oyuncular akşamki maçta oldukça başarılıydı.
C) Geçen seneki tatilini Alanya’da geçirmiş, bu yıl
da Antalya’ya gitmiş.
D) Evin önündeki ağaçlar susuzluktan kurumuş.
E) Komşunun çocukları yemek yiyor, bizimkilerse hâlâ oyun oynuyor.


11. Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde özne belli değildir? 
A)Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.
B)Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta.
C)Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık.
D)Düğün için son hazırlıklar da tamamlandı.
E)Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında.12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Uzun zamandır aradığım kitabı önceki gün bu kitapçıda buldum.
B) Sandalyeyi kendine doğru çekip oturdu ve bize olaydan söz etmeye başladı.
C) İki saat süren bir yolculuktan sonra Eğirdir Gölü bütün güzelliğiyle gözlerinin önüne serilmişti.
D) Yazarın “Savaş Ve Barış” isimli kitabını, birçok bölümünün altını çizerek okudum.
E) Fizik alanındaki çalışmalarıyla ismini bütün dünyaya duyurmuş bir bilim adamıydı.


13. Keşke burada olsaydı, onun eksikliğini çok arıyorum.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) “arıyorum” yerine “hissediyorum” sözcüğü getirilerek
B) “keşke” sözcüğünden sonra “o da” sözü getirilerek
C) “eksikliğini” yerine “yokluğunu” sözcüğü getirilerek
D) “çok” sözcüğü atılarak
E) “keşke” yerine “hep” sözcüğü getirilerek


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Sizin de bilgi ve deneyiminizden yararlanarak bu işin üstesinden gelmeye çalışacağım.
B) Son yıllarda yazdığım makalelerden oluşan bir kitap hazırlıyorum.
C) Lise yıllarımdan bu yana, dönemin önemli olaylarını yansıtan gazete haberlerini topluyorum.
D) Derginin bu sayısında, geçen yıl yitirdiğimiz sanatçıyla ilgili duygularımı dile getirdim.
E) Onun yazdığı günlüklerin bizim için elbette mutlaka farklı bir değeri var.


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Havaların bir ısınıp bir soğuması, çeşitli mevsimsel hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor.
B) Eskiden çok sık görülen bu hastalık, günümüzde
çok az ya da hiç görülmemektedir.
C) Yaz mevsimini serin yerlerde geçirmek isteyenler
genellikle yaylalara gidiyor.
D) Sıcak hava, hem metabolizmayı hem de ruh sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.
E) Sıcak ve kurak geçen bir yazın ardından kışın yeterince kar ve yağmur yağmayınca barajlardaki su seviyesi iyice düştü.

17. (-3) + (+7) + (-5) işleminin sonucu kaçtır?

A) +15 B) +1 C) -1 D) -15 E) 1618. Rakamları toplamının 6 katı kendisine eşit olan 2 basamaklı sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 45 B) 54 C)62 D)65 E) 7221. 22. Bir lokantada 13 tane masa vardır. Her masa 12 tane müşteri aldığına göre,
bu lokanta toplam kaç müşteriye hizmet edebilecek kapasitededir?
A) 146 B) 148 C) 154 D) 156 E) 158


23. 


24. 


25. Bir baba 48, oğlu 18 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olur?
A) 4 B) 8 C) 9 D) 12 E) 14


26. Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 11 olduğuna göre, bölünen en fazla kaç olabilir? 
A) 83 B) 84 C) 85 D) 86 E) 87 


27. Üç basamaklı ABC ve CAB sayılarının toplamı 994 olduğuna göre, en büyük ABC sayısı için A kaçtır?
A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5


28. İnsan vücudunun % 70 i sudur.
Buna göre, 90 kg gelen bir kişinin vücudunda kaç kg su vardır? 
A) 63 B) 60 C) 57 D) 55 E) 54 


29. Şubat ayının 28 gün olduğu bir yılda 1 Şubat, perşembe gününe rastlıyor.
Buna göre, 1 Mart hangi güne rastlar? 
A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba 
D) Perşembe E) Cuma 


30. 800 TL parası olan Nilgün parasının 180 TL sini 
Kağan’a verirse ikisinin paraları eşit oluyor.
Buna göre, Kağan’ın parayı almadan önce kaç TL'si vardı? 
A) 400 B) 440 C) 480 D) 520 E) 540

31.Lozan Antlaşması'ndan önce, kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
B) Yunanistan
C) Rusya 
D) Fransa
E) İngiltere


32. Erzurum Kongresi’nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar alınmamıştır? 
A) İşgal amacı olmayan devletlerin yardımlarının kabul edilmesi 
B) Ulusal sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu 
C) Hükûmet işlerinin Meclis denetiminde sürdürülmesine çalışılması
D) Siyasi egemenliği, toplumsal dengeyi bozacak 
ayrıcalıkların reddi 
E) Redd-i İlhak ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması


33. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçlarından biridir? 
A) Ulusal kongrelerin toplanması
B) Ulusal mücadelenin zorlaşması
C) Azınlık ayaklanmalarının çıkması
D) Tekâlif-i Millîye Emirlerinin çıkarılması
E) Afganistan’la dostluk antlaşmasının imzalanması


34. 
I. TBMM’nin hukuki varlığının Anlaşma Devletlerince tanınması
II. Ermeni sorununun çözülmesi 
III. Misakımillî kararlarının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya kamuoyuna anlatılması
1921 yılında TBMM, yukarıdakilerden hangileri için Londra Konferansı’na katılmayı yararlı görmüştür? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 
D) II ve III E) I, II ve III


35. Aşağıdakilerden hangisi, 1937 yılında yapılan değişiklikle, 1924 Anayasası’nda yer almıştır? 
A) Milletvekillerinin yemin şekli 
B) Yeni Türk Devleti’nin yönetim biçimi 
C) Yeni Türk Devleti’nin başkenti 
D) Yeni Türk Devleti’nin resmî dili 
E) Atatürk ilkeleri 


36. 
I. İnkılapların sürekliliğini sağlama 
II. Çağdaş uygarlık düzeyine çıkma 
III. Gerçekleştirilen inkılaplarla yetinme 
Yukarıdakilerden hangileri, inkılapçılık ilkesinin, toplumu durağanlıktan, dogmacılıktan kurtarma amaçlı olduğunu gösterir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 
D) II ve III E) I, II ve III 


37. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı ırk, din ve mezhep ayrımcılığına karşıdır.
Yalnız bu bilgiyle Atatürk milliyetçiliğinin, 
I. laik devlet anlayışını benimseme, 
II. etnik kimliklere saygılı olma, 
III. milletin birliğine ve bütünlüğüne önem verme 
özelliklerinden hangilerine ulaşılır? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) II ve III E) I, II ve III 


38. 
I. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
II. Kadınlara siyasi hakların tanınması
III. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi 
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri arasındadır? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) I, II ve III 


39. 
I. İş Bankasının kurulması
II. Âşar vergisinin kaldırılması
III. Sümerbankın kurulması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Döneminde Türk çiftçisini rahatlatmak amacıyla gerçekleştirilmiştir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) II ve III E) I, II ve III A 


40. 
I. Hatay 
II. Batum 
III. Musul 
Yukarıdakilerden hangileri 1926 Ankara Antlaşması’yla Türkiye’nin sınırları dışında kalmıştır? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) I, II ve III

41. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden biri değildir? 
A) Para basılmasına karar vermek 
B) Kanun koymak 
C) Savaş ilanına karar vermek 
D) Bakanlar Kurulunu denetlemek 
E) Üniversite rektörlerini seçmek

42. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin denetleme biçimlerinden biri değildir? 
A) Soru 
B) Genel görüşme 
C) Gensoru 
D) Meclis araştırması
E) Ara seçim 

43. Kanunların şekil bakımından Anayasa’ya uygun olup olmadığını aşağıdakilerden hangisi denetler? 
A) Anayasa Mahkemesi 
B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
C) Yargıtay 
D) Danıştay 
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

44. Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerdendir?
A) Öğrenim hakkı
B) Konut hakkı
C) Basın hürriyeti
D) Özel hayatın gizliliği
E) Kamu hizmetine girme hakkı

45. Anayasa temel yasadır. Yürürlükteki yasalar anayasaya aykırı olamaz.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Anayasa en üstün yasadır
B) Anayasa değiştirilemez
C) Hukuk kurallarının tümüne birden anayasa denilir
D) Anayasaya herkes uymak zorunda değildir
E) Toplumun yaşamını sınırlandıran yasaların tümüne anayasa denilir

46. 657 sayılı Devlet memurları kanununa göre istisnai durumlar hariç olmak kaydıyla 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler kaçıncı dereceden göreve başlarlar?
A)7
B)8
C)9
D)10
E)11

47.Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi Selçuklularda sosyal devlet anlayışı ile ortaya konulan eserlere örnek verilemez?
A) Medrese 
B) Saray 
C) Şifahane
D) Külliye 
E) İmarethane

48.Türk tarihinde ilk defa "Sultan" unvanını kullanan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuğrul Bey
B) I. Murat 
C) Melik Şah
D) Alp Aslan
E) Gazneli Mahmut 

49. Osmanlı Devleti Avrupa'dan daha çok hangi alanda yararlanma ihtiyacı hissetmiştir?
A) Askeri
B) Kültürel
C) Mali
D) İdari
E) Sosyal

50. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi, Türkiye'nin tüm bölgelerinde yetişir?
A)Pamuk
B)Zeytin
C)Fındık
D)Üzüm
E)İncir

51. Aşağıdaki verilen elektrik santrallerinden hangisinde farklı bir enerji kaynağı kullanılır?
A) Soma
B) Ambarlı
C)Yatağan
D)Elbistan
E)Tunçbilek

52. Turizm gelirinde en yüksek paya sahip olan bölge Marmara Bölgesi'dir.
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kaplıca bakımından zengin oluşu
B) Deniz turizminde gelişmiş olması
C)Ticaretin Gelişmesi
D)Uludağ'da kış turizmin yapılması
E)Turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılması

53. Aşağıdaki akarsuların hangisi Ege Denizi'ne dökülmektedir?
A) Bakırçay
B) Manavgat
C) Asi Nehri
D) Sakarya
E) Yeşilırmak

54. Aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinin kıyı uzunluğu diğerlerinden daha fazladır?
A) Karadeniz Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Marmara Bölgesi
E) İç Anadolu Bölgesi

55. Aşağıdaki bakanlardan hangisinin seçimlerden önce görevinden çekilmesi gerekir?
A) Milli Eğitim Bakanı
B) Ulaştırma Bakanı
C) Başbakan
D) Milli Savunma Bakanı
E)Sağlık Bakanı

56. Aşağıdakilerden isim ve görev eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Maliye Bakanı - Mehmet Şimşek
B) Meclis Başkanı - Cemil Çiçek
C) Ekonomi Bakanı - Ali Babacan
D) Anayasa Mahkemesi Başkanı - Haşim Kılıç
E) Merkez Bankası Başkanı - Doç.Dr. Erdem Başçı


57. Anayasamıza göre başbakan kim tarafından atanır?
A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) TBMM
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Seçimlerde En Çok Oy Alan Parti Milletvekilleri

58. İstiklal Marşımızın ilk besteleyici kimdir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Osman Zeki Güngör
C) Sami Rıfat Horozcu
D) Ali Rıfat Çağatay
E) Mehmet Akif Ersoy

59. Merkez Bankası Türk lirasının yeni simgesini hangi yıl kabul etmiştir?
A) 2009
B) 2010
C) 2011
D) 2012
E) 2013

60. 2014 Eurovision şarkı yarışması hangi ülkede yapılacaktır?
A) İngiltere
B) Azerbaycan
C) Norveç
D) Bosna-Hersek
E) Danimarka


Devamını Oku